?

Log in

No account? Create an account

July 8th, 2013

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Вона не може бути застосована до наступних доходів платника: доходів, інших ніж заробітна плата; до заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету; до доходу само зайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

 

ДПІ у Київському районі м. Харкова

ГУ Міндоходів у Харківській області


Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Відповідно до п. 104 ст. 10 Податкового кодексу України місцеві ради у межах повноважень, визначених Кодексом, вирішують питання щодо запровадження збору.

Під час встановлення збору можна передбачити податкові пільги та порядок їх застосування (п. 7.2 ст. 7 Кодексу). Справляння збору може здійснюватися (згідно з рішенням сільської або міської ради) податковими агентами. Слід зазначити, що не дозволяється сільськім, селищним і міським радам установлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків і зборів для окремих юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців і фізичних осіб або звільняти їх від сплати таких податків і зборів (пп. 12.2.7 п. 12.3 ст. 12 Кодексу). Підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об’єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат (п. 30.2 ст. 30 Кодексу).

 

ДПІ у Київському районі м. Харкова

ГУ Міндоходів у Харківській області


Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Питання орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності регулює ст.288 розділу ХІІІ Податкового кодексу України, зокрема п.288.5 цієї статті регулює розмір орендної плати.

Згідно із ст.288 Кодексу підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі , оренди між орендодавцем (власником) і орендарем. Відповідно до п. 288.5 ст. 288 Кодексу розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу: не може бути меншою (пп. 288.5.1 Кодексу): для земель сільськогосподарського призначення – розміру земельного податку, що встановлюється цим розділом; для інших категорій земель – трикратного розміру земельного податку, що встановлюється цим розділом; не може перевищувати (пп.. 288.5.2 Кодексу): для земельних ділянок, наданих для розміщення, будівництва, обслуговування та експлуатації об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відповідних джерел енергії, включаючи технологічну інфраструктуру таких об’єктів (виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти (пристрої), електричні підстанції, електричні мережі), — 3% нормативної грошової оцінки; для інших земельних ділянок, наданих в оренду – 12% нормативної грошової оцінки. Може бути більшою граничного розміру орендної плати, ніж зазначений у пп. 288.5.2, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах (пп. 288.5.3 Кодексу).

 

ДПІ у Київському районі м. Харкова

ГУ Міндоходів у Харківській області


Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Згідно до ст. 22 Закону України від 02.10.2010 №393/96-ВР «Про звернення громадян» у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги працівник ОДПС зобов’язаний скласти про це мотивовану постанову.

Також, працівники ОДПС на прохання громадянина зобов’язані запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу. Після прийнятого рішення громадянина зобов’язані повідомляти про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення. Не допускається безпідставна передача розгляду заяв чи скарг іншим органам. Під час розгляду інформації, викладеної в заяві чи скарзі, працівник ОДПС повинен особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг громадян, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи.

 

ДПІ у Київському районі м. Харкова

ГУ Міндоходів у Харківській області

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, не ведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, визначена ст.1641 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від 3-х (51 грн) до 8-ми (136 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за теж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від 5-ти (85 грн) до 8-ми (136 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ця відповідальність не розповсюджується на випадки добровільного подання декларації (в т.ч. при реалізації права на податковий кредит).

 

ДПІ у Київському районі м. Харкова

ГУ Міндоходів у Харківській області

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

З урахуванням всіх законодавчих актів, а саме ПКУ та Господарського кодексу України, законодавчо не передбачено зменшення встановлених ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців незалежно від приналежності особи до певної соціальної категорії громадян.

 

ДПІ у Київському районі м. Харкова

ГУ Міндоходів у Харківській області

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Згідно з п.64.5 ПКУ підставою для взяття на облік постійного представництва нерезидента в органах ДПС буде належна акредитація (реєстрація, легалізація) такого підрозділу на території України.

 

ДПІ у Київському районі м. Харкова

ГУ Міндоходів у Харківській області

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

З 01.07.13 р. юридичні та фізичні особи, які виплачують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, мають обкладати її єдиним внеском. Тепер час перебування в такій відпустці зараховуватимуть до страхового стажу для отримання пенсії. (Закон України від 14.05.13 р. №231-VII).

 

ДПІ у Київському районі м. Харкова

ГУ Міндоходів у Харківській області

Соціальна пільга

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Розмір податкової соціальної пільги у 2013 році – 573,50 грн. Граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги у 2013 році становить 1610 грн. Протягом звітного податкового року розмір податкової соціальної пільги залишається незмінним.

 

ДПІ у Київському районі м. Харкова

ГУ Міндоходів у Харківській області

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Порядок такого відшкодування, встановлений п.200.18 ПКУ від 02.12.10 №2755, відрізняється від звичайного наступним: скороченням строку камеральної перевірки з 30 до 20 днів, відсутністю можливої виїзної перевірки органом податкової служби, скороченням строків надання податківцями висновку до Держказначейства з 5 до 3 днів, скороченням строку перерахування Держказначейством відшкодування з 5 до 3 днів.

 

ДПІ у Київському районі м. Харкова

ГУ Міндоходів у Харківській області

Печатка

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Фізичні особи – підприємці, у тому числі платники єдиного податку, не зобов’язані використовувати печатку при здійсненні підприємницької діяльності.

Тобто, рішення про використання печатки вони приймають самостійно в залежності від специфіки діяльності. Крім того, нормативно – правові акти з питань оподаткування не передбачають обов’язку платника податків повідомляти органи Міндоходів України про отримання або знищення печатки. Господарським кодексом України, яким визначено особливості статусу громадянина як суб’єкта господарювання, не міститься вимог щодо обов’язкової наявності печатки у суб’єкта господарювання (ст.128 ГКУ від 16 січня 2003 року №436- ІV зі змінами та доповненнями).

 

ДПІ у Київському районі м. Харкова

ГУ Міндоходів у Харківській області

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Форму та порядок ведення Книги затверджено наказом ДПС України від 24.12.10 р. №1025. Книга повинна бути прошнурована з пронумерованими сторінками. На титульному аркуші зазначається: адреса місця здійснення діяльності, прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) або серія та номер паспорта у разі його відсутності.

 

ДПІ у Київському районі м. Харкова

ГУ Міндоходів у Харківській області

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Податок не утримується під час нарахування фізичній особі – підприємцю доходу від здійснення нею підприємницької діяльності, якщо цією особою надано юридичним особам та фізичним особам – підприємцям, з якими має господарські відносини, копію документа. Таким документом може бути витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців. Водночас, це положення не застосовується в разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи чи надання послуги згідно з цивільно – правовим договором.

 

ДПІ у Київському районі м. Харкова

ГУ Міндоходів у Харківській області

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Ст. 52 ПКУ зазначено, що податкова консультація надається у усній, письмовій або електронній формі за вибором платника податку і має індивідуальний характер, тобто використовується виключно платником податків, якому надано таку консультацію. Надається податкова консультація протягом 30 календарних днів.

 

ДПІ у Київському районі м. Харкова

ГУ Міндоходів у Харківській області

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Місцем постачання товарів є: фактичне місцезнаходження товарів на момент їх постачання (крім випадків, передбачених у підпунктах «б» і «в» цього пункту), місце, де товари перебувають на час початку їх перевезення або пересилання, у разі якщо товари перевозяться або пересилаються продавцем, покупцем чи третьою особою, місце, де провадяться складання, монтаж чи встановлення, у разі яких товари складаються, монтуються або встановлюються (з випробуванням чи без нього) продавцем або від його імені.

 

ДПІ у Київському районі м. Харкова

ГУ Міндоходів у Харківській області

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

 

Останнім днем подання податкової декларації за II квартал поточного року буде 9 серпня 2013 року. Останнім днем сплати суми податкового зобов’язання зазначеної у податковій декларації – 19 серпня 2013 року.

 

Нагадуємо, платники, які звітують за квартал чи за півріччя подають податкові декларації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).

Також, якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день.

Однак, термін сплати податків і зборів, у такому випадку, не переноситься. Тобто, платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації. Така сума сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання податкової декларації.

 

ДПІ у Київському районі м. Харкова

ГУ Міндоходів у Харківській області

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Листом Міндоходів України від 27.05.2013 №3642/6/99-99-19-04001-15 роз’яснено питання щодо прав податкових органів при встановленні фактів недійсності/нікчемності правочинів; порушення податкового законодавства третіми особами, а не самими підприємствами, що перевіряються; оскарження актів перевірок податкових органів.

 

ДПІ у Київському районі м. Харкова

ГУ Міндоходів у Харківській області

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Постановою №1185 внесено зміни до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженої постановою №213, та визначено, що показники нормативної грошової оцінки 1 га ріллі окремої земельної ділянки, проведеної станом на 01.07.95 р., застосовуються із коефіцієнтом 1,756. Зазначена постанова набрала чинності з 1 січня 2012 р.

 

ДПІ у Київському районі м. Харкова

ГУ Міндоходів у Харківській області

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Згідно зі ст. 1 Закону №959 зовнішньоекономічна діяльність – діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами. Іноземні суб’єкти господарської діяльності, що мають постійне місце знаходження або постійне місце проживання за межами України. Зовнішньоекономічний договір (контракт) – матеріально оформлена угода двох або більше суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов’язків у зовнішньоекономічній діяльності.

 

ДПІ у Київському районі м. Харкова

ГУ Міндоходів у Харківській області

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Якщо продавець складає розрахунок коригування до податкової накладної, що підлягає реєстрації, до Єдиного реєстру податкових накладних в обов’язковому порядку вносяться також відомості, що містяться у такому розрахунку. Згідно з п. 3 Порядку №1246 розрахунок коригування податкової накладної, відомості якої не внесено до Єдиного реєстру податкових накладних, реєструється після реєстрації такої накладної незалежно від дати її складання.

 

ДПІ у Київському районі м. Харкова

ГУ Міндоходів у Харківській області

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

На робочому місці фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку, крім Книги обліку доходів, повинен зберігатися оригінал Свідоцтва платника єдиного податку.

 

ДПІ у Київському районі м. Харкова

ГУ Міндоходів у Харківській області

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Статус підприємця позбавляє підприємця права на податкову знижку. Оскільки на отримання податкової знижки можуть претендувати виключно фізособи, котрі не є суб’єктами господарювання.

 

ДПІ у Київському районі м. Харкова

ГУ Міндоходів у Харківській області

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Після складання податкових накладних в електронній формі на них спершу треба накласти електронний цифровий підпис підприємця. Потім ставиться цифровий підпис печатки продавця.

 

 

ДПІ у Київському районі м. Харкова

ГУ Міндоходів у Харківській області

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Відповідно до п. 295.5 Податкового кодексу України фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої й другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів. Згідно з п.295.6 ПКУ суми єдиного податку, сплачені відповідно до п. 295.5 Податкового кодексу, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів із цього податку за заявою платника єдиного податку.

 

 

ДПІ у Київському районі м. Харкова

ГУ Міндоходів у Харківській області

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Фізична особа – платник податку може скористатися пільгою зі сплати податку на нерухоме майно. А саме – зменшити базу оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності: для квартири – на 120 м2, для житлового будинку – на 250 м2.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якому фізична особаплатник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або ж за вибором платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

Якщо ж платник податків виявить бажання застосувати пільгу до іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності, йому потрібно надати до 1 липня 2013 року письмове звернення (заяву) до податкового органу за місцем реєстрації.

За наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування база оподаткування визначається окремо за кожним з таких об’єктів.

 

 

ДПІ у Київському районі м. Харкова

ГУ Міндоходів у Харківській області

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Для зручності платників податків Міндоходів України пропонує нову послугу – повідомлення про зміни в податковому законодавстві на електронну адресу.

Якщо платник податків зацікавлений в отриманні такої інформації, йому необхідно надіслати на електронну адресу idd@ minrd.gov.ua порожній лист, при цьому в полі «Тема» вказати 6011.

 

ДПІ у Київському районі м. Харкова

ГУ Міндоходів у Харківській області

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

З 1 січня 2013 року набули чинності положення Податкового кодексу України про оподаткування доходів від продажу автомобілів, мотоциклів, мопедів.

Так, з початку року не обкладається податком дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, та/або мотоцикла, і/або мопеда.

Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року двох і більше об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда, підлягає оподаткуванню за ставкою 5%.

Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого майна регламентовано ст.173 Податкового кодексу, в яку Законом України від 02.10.12 №5413-VI внесено зміни.

 

ДПІ у Київському районі м. Харкова

ГУ Міндоходів у Харківській області

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Сайт ДПС України дає змогу скористатися пошуковими сервісами та отримати наступну інформацію:

чинне податкове законодавство (відповіді з бази знань);

сервіс «Дізнайся більше про свого ділового партнера»за його допомогою можна дізнатися про стан перебування на обліку в органах податкової інспекції та наявність/відсутність податкового боргу;

сервіс «Дані з реєстру платників ПДВ»дійсне чи анульоване свідоцтво платника;

сервіс «Перевірка свідоцтва платника єдиного податку»за його допомогою можна впевнитися в тому, що свідоцтво платника єдиного податку не анульовано.

 

 

ДПІ у Київському районі м. Харкова

ГУ Міндоходів у Харківській області

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Якщо громадянин (незалежно від ступеня споріднення) отримав спадщину у вигляді грошових заощаджень колишнього СРСР, то такий дохід не оподатковується (за нульовою ставкою).

 

До об’єктів спадщини, що оподатковуються за нульовою ставкою, зокрема належать:

1) грошові заощадження, поміщені до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов’язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР),

2) грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 19921994 років, погашення яких не відбулося.

Порядок оподаткування доходу, отриманого фізичною особою в результаті прийняття нею у спадщину, визначено ст.174 Податкового кодексу України.

 

ДПІ у Київському районі м. Харкова

ГУ Міндоходів у Харківській області

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Якщо у 2012 році Ви отримували аліменти від нерезидента, то повинні сплатити податок з доходів фізичних осіб. Цей дохід оподатковується, як іноземний, з джерел за межами України.

 

У такому випадку необхідно до 1 травня 2013 року подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, та сплатити податок до бюджету за ставками 15% або 17% в залежності від суми отриманих в звітному місяці доходів.

Ставка 17 відсотків застосовується, якщо сума доходів, отриманих у календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року. На 1 січня 2012 року мінімальна заробітна плата становила 1073 гривні, тому сума іноземного доходу. яка перевищує 10730 гривень оподатковується за ставкою 17 відсотків. У випадках, якщо сума аліментів від іноземця становить менше 10730 грн. – 15 відсотків.

Оподаткування суми аліментів регламентовано пп.165.1.14 п.165.1 ст.165 Податкового кодексу України. Ставки податку вказані відповідно п. 167.1 ст. 167 ПКУ.

 

ДПІ у Київському районі м. Харкова

ГУ Міндоходів у Харківській області

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Якщо платник податків, виявив заниження податкового зобов’язання за минулі періоди йому необхідно подати уточнюючий розрахунок з позитивним значенням. Або уточнити таке заниження у складі звітної (нової/звітної) декларації.

При цьому він повинен нарахувати та сплатити до бюджету:

суму заниженого податкового зобов’язання;

суму штрафу:

у розмірі 3% від суми недоплати;

у розмірі 5% від суми недоплати (якщо виправляє помилку у
складі декларації); пеню, навіть якщо у платника податку з відповідного платежу є переплата.

Платник податків нараховує пеню лише
на суму заниження податкового зобов’язання та з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, яка діяла на день заниження. Також при визначенні пені потрібно враховувати весь період заниження, тобто
кількість календарних днів – з дня, що настає за останнім днем, коли необхідно було сплатити таке податкове зобов’язання, по день, коли платник фактично його сплатить.

Також, звертаємо увагу на те, якщо платник подає уточнюючий розрахунок як окремий документ, то зазначені нарахування треба сплатити до подання такого уточнюючого розрахунку.

Нарахування пені визначено ст. 129 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями та наказом Державної податкової адміністрації України від 17.12.2010 №953 «Про затвердження Інструкції про порядок нарахування та погашення пені за платежами, що контролюються органами державної податкової служби».

 

ДПІ у Київському районі м. Харкова

ГУ Міндоходів у Харківській області

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Згідно із ст.265 Податкового кодексу України базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості.

База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку, зменшується: а) для квартири – 120 кв. метрів; б) для житлового будинку – на 250 кв. метрів. Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа – платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.
У разі наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об’єктів.

 

ДПІ у Київському районі м. Харкова

ГУ Міндоходів у Харківській області

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Фізичні особи – нерезиденти, які отримали в Україні винагороду за договором цивільно-правового характеру, повинні сплатити податок на доходи фізичних осіб.

Такий дохід оподатковується за ставками 15% та/або 17%. Оподаткуванню підлягає сума винагороди, за мінусом єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ст.164 ПКУ).

За ставкою податку 15% оподатковуються доходи, нараховані у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

Якщо загальна сума таких доходів без урахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, до суми такого перевищення застосовується ставка 17%.

 

ДПІ у Київському районі м. Харкова

ГУ Міндоходів у Харківській області

Екологічний податок

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Підпунктами 242.1.3 п.243.1 ст.242 ПКУ встановлено, що об’єктом та базою оподаткування є, зокрема, обсяги та види (класи) відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах протягом звітного кварталу.

У колонці 3 «Фактичні обсяги розміщення відходів», тонн (одиниць) додатка 4 до податкової декларації за звітний квартал поточного року не потрібно відображати обсяги відходів, відображені у податковій декларації за попередній звітний квартал (незалежно від того, чи відбулася сплата грошового зобов’язання), навіть якщо їх не було передано на видалення та утилізацію спеціалізованому підприємству.

 

ДПІ у Київському районі м. Харкова

ГУ Міндоходів у Харківській області

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Фізособи – єдинники повинні зберігати первинні документи, що підтверджують придбання товарів для реалізації, не менше ніж 1095 днів із дня подання підприємцем податкової декларації платника єдиного податку.

До таких документів, зокрема відносяться:

накладна на товар;

виписка з банку;

квитанції про оплату;

чек або інший документ, що підтверджує оплату товарів (робіт, послуг).

На основі таких документів заповнюються Книги обліку доходів та витрат і складається податкова звітність.

 

ДПІ у Київському районі м. Харкова

ГУ Міндоходів у Харківській області

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

 

Згідно Перехідних положень Податкового кодексу, електронні перевірки запроваджуватимуть поетапно. З 1 січня 2014 р. їх проводитимуть стосовно платників податків, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. З 1 січня 2015р. – щодо суб’єктів господарювання мікро-, малого та середнього бізнесу. З 1 січня 2016 р. – стосовно інших платників податків.

 

Для проведення електронної перевірки платник податків повинен подати до податкової інспекції заяву. Вона подається за 10 календарних днів до очікуваного початку проведення електронної перевірки.

Крім заяви, подаються також документи в електронній формі, пов’язані з обчисленням та сплатою податків і зборів, якщо такі документи створюються таким платником податків в електронній формі та зберігаються на машинних носіях інформації (з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб). Порядок подання платником податків заяви та прийняття рішення територіальним органом Міндоходів про проведення електронної перевірки затверджений наказом Міндоходів України від 03.06.2013 р. № 143 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.06.2013 р. за № 950/23482.

За результатами електронної перевірки складається довідка за підписом посадових осіб Міндоходів України, які проводили перевірку. Її вручають платнику податків для ознайомлення та підписання протягом п’яти робочих днів з дня вручення. У разі незгоди платника податків з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в довідці, він зобов’язаний підписати таку довідку, але має право подати свої заперечення. Вони є невід’ємною частиною такої довідки, разом з підписаним примірником.

Нагадуємо, змінами до Податкового кодексу України, внесеними у 2012 році, введено новий термін «електронна перевірка». Електронна перевірка – це документальна невиїзна позапланова перевірка, що проводиться на підставі заяви, поданої платником податків з незначним ступенем ризику (визначеним відповідно до пункту 77.2 статті 77 Кодексу), до податкової інспекції, у якій він перебуває на податковому обліку.

 

ДПІ у Київському районі м. Харкова

ГУ Міндоходів у Харківській області

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

 

Обговорюючи останні зміни вітчизняного податкового законодавства та головні напрямки роботи колективу ДПІ у Київському районі м. Харкова Харківської області ДПС разом з представниками малого та середнього бізнесу під час засідання «круглого столу», який нещодавно відбувся в інспекції, начальник ДПІ Юрій Бондаренко впевнено заявив, що збільшить платників району сумлінно виконують свої обов’язки перед державою і за перше півріччя 2013 року додатково сплатили до державної скарбниці більше 23,5 млн. грн. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

За словами Юрія Бондаренко, колектив інспекції не збирається здавати своїх позицій і постійно нарощує надходження до бюджетів усіх рівнів. Так, до Зведеного бюджету за січень – червень п.р. мобілізовано майже 522,7 млн грн, що на 23,5 млн грн більше, ніж торік у відповідному періоді. Значно збільшились надходження і до Місцевого бюджету – на 35,2 млн грн, тобто до відповідного бюджету надійшло 319,32 млн грн. Все це відбувається завдяки покращенню клімату у відносинах платників податків та ГУ Міндоходів.

Останнім часом досягнуто стабільність у рості в надходженнях податків до бюджетів усіх рівнів у порівнянні з минулим роком. Так, по податку на прибуток до бюджету за січень – червень п.р. мобілізовано – 80,7 млн. грн., що на 9,5 млн. грн. більше, ніж торік, тобто планове завдання виконано на 106,1%. Податку на доходи з фізичних осіб зібрано – 248, 71 млн грн. В порівняні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 19,01 млн грн. Податку на землю також зібрано значно більше ніж торік, а саме на 978,9 тис. грн. Вражають надходження у цьому році і по єдиному податку – 34,19 млн грн або 123,2%, а якщо порівнювати з минулим роком, то вони збільшились на 14,9 млн грн.

Представники бізнесу згодні, що все це відбувається завдяки покращенню стосунків податкових органів з платниками податків, які відчувають на собі реальне покращення в сервісному обслуговуванні та удосконалення адміністрування податків і зборів, скорочення перевірок, доброзичливе та толерантне відношення фахівців Міндоходів, готових завжди надати пораду та допомогу. І це не лише слова – це давно підкріплено ділом.

 

ДПІ у Київському районі м. Харкова

ГУ Міндоходів у Харківській області