?

Log in

No account? Create an account

May 17th, 2013

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

6 червня 2013 р. об 11-00 у м. Вінниці відбудеться семінар на тему: «Практика застосування норм Податкового кодексу України. Останні зміни» за участі фахівців Міністерства доходів і зборів України.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Платник податків зобов’язаний сплатити суму податку на прибуток підприємств, зазначену у поданій ним декларації з податку на прибуток, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку для подання декларації.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Платники податку на прибуток (крім малих підприємств) подають разом з відповідною податковою декларацією за календарний квартал, півріччя, три квартали (у 2011 році: за перший квартал, другий квартал, другий – третій квартали) квартальну фінансову звітність, яка включає: баланс та звіт про фінансові результати.

До податкової декларації за рік (у 2011 році – за другий – четвертий квартали) такі платники подають річну фінансову звітність, яка включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів.

Платники податку на прибуток – малі підприємства подають разом з річною податковою декларацією скорочену за показниками фінансову звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Зміни до розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств» Податкового кодексу України, що внесені Законом України №3609, застосовуються з 1 квітня 2011 року.

При заповненні звітності з податку на прибуток за звітний (податковий) період другий – четвертий квартал 2011 року платники податку на прибуток підприємств мають врахувати зміни, внесені Законом №3609.

Фінансові санкції за порушення податкового законодавства за наслідками діяльності у другому – четвертому календарних кварталах 2011 року до платників податку на прибуток підприємств та платників податків, що перейшли на загальну систему оподаткування, не застосовуються.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Відповідно до п. 133.1 ст. 133 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі — ПКУ) платниками податку з числа резидентів є:

– суб’єкти господарювання — юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами;

– управління залізниці, яке отримує прибуток від основної діяльності залізничного транспорту. Перелік робіт та послуг, що належать до основної діяльності залізничного транспорту, визначається Кабінетом Міністрів України. Доходи залізниць, отримані від основної діяльності залізничного транспорту, визначаються в межах надходжень доходу, перерозподіленого між залізницями в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;

– підприємства залізничного транспорту та їх структурні підрозділи, які отримують прибуток від неосновної діяльності залізничного транспорту;

– неприбуткові установи та організації у разі отримання прибутку від неосновної діяльності та/або доходів, що підлягають оподаткуванню відповідно до цього розділу;

– відокремлені підрозділи платників податку, зазначених у підпункті 133.1.1 цього пункту, визначені відповідно до розділу I «Загальні положення», за винятком представництв.

Для цілей розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств» ПКУ представництво платника податку — відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням, та який здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи, фінансується такою юридичною особою та не отримує інших доходів, окрім пасивних доходів.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний:

 

або надіслати уточнюючу Податкову декларацію з податку на прибуток підприємства (далі – Декларація) і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3 % від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;

або відобразити суму недоплати у складі Декларації, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі 5 % від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання.

Декларація може подаватися платником податку як звітна, так і уточнююча (відповідні відмітки робляться в р. 1 заголовної частини Декларації). При цьому, якщо Декларація подається як уточнююча, то у р. 2 її заголовної частини зазначається звітний (податковий) період, за який проводиться уточнення.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Суми податку на прибуток з іноземних джерел, що сплачені за кордоном, зараховуються під час сплати податку в Україні.

Розмір зарахованих сум податку не може перевищувати суми податку, що підлягає сплаті в Україні протягом такого періоду.

Для отримання права на зарахування платник зобов’язаний отримати від державного органу відповідної країни, уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку, а також про базу та/або об’єкт оподаткування.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Податкові декларації за звітний рік подаються у терміни, передбачені для подання річної звітності – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Якщо платник податку на прибуток подавав податкові декларації з податку на прибуток за І квартал, півріччя, 9 місяців звітного року, то річну податкову декларацію за такий рік подає протягом 40 днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

У випадку постачання (продажу, відчуження іншим способом) банком-платником ПДВ майна, що передане юридичними особами (платниками ПДВ) у заставу та на яке було звернено стягнення (тобто вживаються відповідні заходи) і зазначене майно перебуває на момент такого постачання у заставі, або на яке в результаті звернення стягнення банк набув права власності, таке постачання здійснюється з оподаткуванням ПДВ за ставкою 20% у загальному порядку, виходячи з договірної (контрактної) вартості такого майна, але не нижче звичайних цін.

При цьому, в момент переходу права власності на заставне майно від юридичної особи (платника ПДВ) до банка-іпотекодержателя (платника ПДВ), у такого іпотекодержателя (платника ПДВ) виникає право на податковий кредит по набутому у власність заставному майну на підставі виданої йому податкової накладної (інших передбачених Податковим кодексом України документів).

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Платник ПДВ при постачанні особі, яка не зареєстрована платником ПДВ, товарів/послуг, звичайна ціна яких перевищує суму постачання, повинен виписати дві податкові накладні. При цьому, у постачальника залишаються обидва екземпляри податкової накладної, де вказується загальний обсяг поставки та сума ПДВ, та обидва екземпляри податкової накладної, де обсяг поставки та сума ПДВ визначається на суму перевищення звичайної ціни над договірною.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

З метою обчислення ПДВ базою оподаткування імпортованого товару (в т. ч. наданого нерезидентом на умовах товарного кредиту) є договірна (контрактна) вартість такого товару, але не нижче митної вартості цих товарів, визначеної відповідно до Митного кодексу України, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті і включаються до ціни товарів. При цьому, сплата резидентом – платником ПДВ нерезиденту відсотків за товари, надані ним на умовах товарного кредиту, не змінює базу оподаткування ПДВ. Сплачений при імпорті таких товарів ПДВ, обчислений відповідно до вимог податкового і митного законодавства, включається до складу податкового кредиту платника податку за умови виконання вимог п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Враховуючи те, що суб’єкт господарювання у разі анулювання реєстрації платника ПДВ виключається із Реєстру платників ПДВ, то уточнюючий розрахунок за період, у якому він був платником ПДВ, такий суб’єкт господарювання подати не може.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Рішення про реєстрацію особи платником ПДВ приймається за результатами розгляду реєстраційної заяви та документів, підтверджуючих постачання товарів/послуг та відповідність вимогам щодо особи – платника ПДВ як для обов’язкової реєстрації, так і для добровільної реєстрації.

Підтвердженням такої відповідності є будь-які первинні документи бухгалтерського обліку, що засвідчують факт здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню (акт виконаних робіт, касовий чек, платіжне доручення тощо).

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Якщо суб’єкт господарювання є платником ПДВ, то в корінці розрахункової квитанції слід вказувати також суму, що оподатковується ПДВ за ставкою 20%, крім спрощеної розрахункової квитанції. Якщо сума за ставкою ПДВ 20% дорівнює повній сумі розрахунку, то в корінці можна вказувати тільки одну з цих сум.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Операція з постачання платником ПДВ маркетингових послуг є об’єктом оподаткування ПДВ незалежно від того, кому вони надаються: резиденту чи нерезиденту.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Фізичні особи – суб’єкти господарювання, які є платниками ПДВ, за умови виконання вимог, визначених ст. 200 р. V Податкового кодексу України та ЗА УМОВИ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, мають право на отримання бюджетного відшкодування ПДВ.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Відповідно до пп. 7.1 п. 7 р. ІІІ Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженої наказом ДПА України від 10.04.08 № 233 (далі – Інструкція) платник податків створює податковий документ в електронному вигляді відповідно до затвердженого формату (стандарту) за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.

Після підготовки платником податків податкового документа в електронному вигляді на нього накладаються ЕЦП посадових осіб платника податків у такому порядку: першим – ЕЦП головного бухгалтера (бухгалтера), другим – ЕЦП керівника, третім – ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки платника податків.

За відсутності у платника податків посади бухгалтера електронні цифрові підписи посадових осіб платника податків накладаються у такому порядку: першим – ЕЦП керівника, другим – ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки платника податків.

Платником податків фізичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності електронні цифрові підписи накладаються у такому порядку: першим – ЕЦП платника податків – фізичної особи, другим – ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки платника податків (за наявності).

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Відповідно до пп. 5.2 п. 5 розділу ІІІ «Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку», затвердженої наказом ДПА України від 10.04.2008 р. № 233 (далі – Інструкція), платник податків отримує в органі ДПС за місцем реєстрації або на Web-сайті ДПС чи регіональної ДПА текст примірного договору про визнання електронних документів, безкоштовне спеціалізоване програмне забезпечення формування та подання до органів ДПС податкових документів в електронному вигляді.

Форма Примірного договору про визнання електронних документів наведена у Додатку 1 до Інструкції.

На Web-сайті ДПС України www.sts.gov.ua цю інформацію можна знайти в рубриці Електронна звітність/Платникам податків про електронну звітність /Нормативне забезпечення/Наказ ДПА України від 10.04.08 №233 «Про подання електронної податкової звітності»/Додаткові матеріали/Інструкція з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Підпунктом «в» п. 49.3. ст. 49 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями передбачено, що податкова декларація подається засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Реєстр форм звітних документів платників податків юридичних та фізичних осіб для занесення до електронної бази звітних документів ДПС України та оновлені версії форм податкової звітності можна знайти на офіційному веб-сайті ДПС України www.sts.gov.ua в рубриці Головна/Eлектронна звітність/Платникам податків про електронну звітність/Інформаційно-аналітичне забезпечення/Реєстр електронних форм податкових документів.

У разі виникнення питань щодо формування та передачі звітності в електронному вигляді платник податків може звернутись до органів ДПС за місцем своєї реєстрації (повний перелік осіб відповідальних за надання допомоги в інсталяції ОПЗ в розрізі районних ДПІ можна знайти на офіційному веб-сайті ДПС України в тій же рубриці).

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Платники податків, з якими укладено договір про визнання електронних документів, мають можливість дистанційно в рамках електронного сервісу отримувати електронні повідомлення про виявлені розбіжності між податковим зобов’язанням/податковим кредитом платників та їх контрагентів.

Електронні повідомлення про виявлені помилки направляються за відповідними запитами.

Детальніше про електронний сервіс можна прочитати на офіційному веб-сайті ДПС України та на сайті ДПС у Харківській області (www.sts.gov.ua, www.kh.sts.gov.ua) в розділі\Платникам податків про електронну звітність\Повідомлення платникам податків про подання електронної звітності\Про запровадження електронного сервісу для платників податків – юридичних осіб.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Можливості подання в електронному вигляді платниками податків заяв за ф. №1-ОПП, ф. №5-ОПП, ф. №8-ОПП та повідомлення за ф. №20-ОПП, форми яких затверджені наказом Міністерством фінансів України «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів», не передбачено.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Підпунктом «в» п. 49.3 ст. 49 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями передбачено, що податкова декларація подається засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Фізична особа – підприємець має право подати звітність в електронній формі лише за формами податкової звітності, розміщеними на сайті ДПС України.

Реєстр форм звiтних документiв платникiв податкiв юридичних та фiзичних осiб для занесення до електронної бази звiтних документiв ДПС України можна знайти на офіційному веб-сайті ДПС України www.sts.gov.ua в рубриці Головна/Електронна звітність/Платникам податків про електронну звітність/Інформаційно-аналітичне забезпечення/Реєстр електронних форм податкових документів.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Посилені сертифікати відкритих ключів використовуються органами ДПС для перевірки цілісності звітних документів та ідентифікації підписувачів, які підписали електронну звітність.

Посилені сертифікати відкритих ключів підписувачів (платників податків), які отримали послуги електронного цифрового підпису від АЦСК ІДД ДПС, передаються до органів ДПС автоматично при підписанні електронного договору «Про визнання електронних документів» в спеціалізованому програмному забезпеченні «ДПС Захист звітності» або за допомогою сервісу «iFin Zvit»*.

* – «айФін Звіт»

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Платники податків, які отримали ключі електронного цифрового підпису в Акредитованому центрі сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту державної податкової служби, можуть подавати звітність в електронному вигляді до органів ДПС за допомогою програмного забезпечення «ДПС Захист звітності», яке можна завантажити з офіційного інформаційного ресурсу www.acskidd.gov.ua в рубриці «Програмне забезпечення/Програмне забезпечення для звітності («ДПС Захист звітності»)», та до органів ДПС України та органів державної статистики України за допомогою «iFin Zvit»*, яке доступне за посиланням www.ifin.ua.

* – «айФін Звіт»

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Платники податків, з якими укладено договір про визнання електронних документів, мають можливість дистанційно в рамках електронного сервісу отримувати електронні повідомлення про виявлені розбіжності між податковим зобов’язанням/податковим кредитом платників та їх контрагентів.

Електронні повідомлення про виявлені помилки направляються за відповідними запитами.

Наприклад, для отримання електронного повідомлення про виявлені розбіжності між податковими зобов’язаннями/податковим кредитом платника податків та його контрагентів необхідно за допомогою відповідного програмного забезпечення сформувати запит за електронними формами J1350101, вказати у ньому код запиту Q1450101, звітний період (останній день звітного місяця) та надіслати його до «Інформаційного порталу органів ДПС України».

Детальніше про електронний сервіс можна прочитати на офіційному веб-сайті ДПС України (www.sts.gov.ua) в розділі\Платникам податків про електронну звітність\Повідомлення платникам податків про подання електронної звітності\Про запровадження електронного сервісу для платників податків-юридичних осіб.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС