?

Log in

No account? Create an account

April 12th, 2013

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

18.04.2013 р. у м. Києві відбудеться семінар для великих платників податків на тему «Практика застосування норм Податкового кодексу великими платниками податків» за участі фахівців Мін. доходів.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

З 1 січня 2013 року запроваджено податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Платниками податку на нерухоме майно є власники об’єктів житлової нерухомості фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти.

Податком на нерухоме майно обкладатиметься житлова площа об’єкта житлової нерухомості. Законом передбачено деякі пільги із сплати податку на нерухоме майно. Так, база оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку, зменшується: для квартири — на 120 кв. метрів; для житлового будинку – на 250 кв. метрів.

Таке зменшення надаватиметься один раз за базовий податковий (звітний) період – календарний рік і застосовуватиметься до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа – платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

Cтавки податку встановлюються сільською, селищною або міською радою за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості у таких розмірах: для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставки податку не можуть перевищувати 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року; для квартир та житлових будинків, житлова площа яких перевищує зазначені розміри (відповідно) ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати. Порядок обчислення і сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, регулюється статтею 265 Податкового кодексу України, якою визначені об’єкти та база оподаткування, ставки та строки сплати податку, а також пільги та умови їх надання.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Облігації зовнішньої державної позики України, які придбані резидентом у нерезидента та знаходяться на рахунку іноземного банку, відображаються у розділі ІІ рядку 14 Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належить резиденту України та знаходиться за її межами.

Відповідно до статті 9 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. № 15-93 «Про систему валютного регулювання та валютного контролю» зі змінами та доповненнями валютні цінності та інше майно резидентів, яке перебуває за межами України, підлягає обов’язковому декларуванню.

Згідно зі ст.1 цього Декрету платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), виражені в іноземній валюті або банківських металах відносяться до валютних цінностей. Статтею 1 Указу Президента України від 18 червня 1994 року №319/94 «Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами» із змінами та доповненнями установлено обов’язковість щоквартального декларування суб’єктами підприємницької діяльності України незалежно від форм власності наявності належних їм валютних цінностей, які знаходяться за межами України. Декларування валютних цінностей, доходів та майна здійснюється суб’єктами підприємницької діяльності за формою «Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами», затвердженої наказом Мінфіну України № 207 від 25.12.95 р. (далі – Декларація), у терміни установлені для подання квартальної та річної бухгалтерської звітності.

Враховуючи викладене, облігації зовнішньої державної позики України, які придбані резидентом у нерезидента та знаходяться на рахунку іноземного банку, відображаються у розділі ІІ Декларації, зокрема, у рядку 14.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

 

Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належить резиденту України і знаходяться за її межами, суб’єктами підприємницької діяльності подається протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Статтею 1 Указу Президента України від 18 червня 1994 року №319/94 «Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами» встановлено обов’язковість щоквартального декларування суб’єктами підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, наявності належних їм валютних цінностей, які знаходяться за межами України.

Пунктом 2 наказу Міністерства фінансів України від 25.12.95 №207 «Про затвердження форми Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами» (далі – Наказ №207) встановлено, що декларування валютних цінностей, доходів та майна здійснюється суб’єктами підприємницької діяльності за наведеною формою в регіональних відділеннях Національного банку України та в державних податкових інспекціях за місцем знаходження суб’єктів підприємницької діяльності. Згідно з абз. другим п.5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року №419 (далі – Порядок №419), квартальна або річна фінансова звітність подається підприємствами органові державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток підприємств. Пунктом 152.9 ст.152 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) встановлено, що для платників податку на прибуток базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал. За базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу, податкові декларації подаються протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (пп.49.18.2 п.49.18 ст.49 ПКУ).

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (п.49.20 ст.49 ПКУ). Таким чином, Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належить резиденту України і знаходяться за її межами, суб’єктами підприємницької діяльності подається протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Подати річну податкову декларацію у зв’язку з використанням платником  податку права на податкову знижку слід по 31 грудня 2013 року включно, тобто подання декларації триває протягом всього 2013 року.

Форма податкової декларації про майновий стан і доходи, відповідно до якої необхідно відображати отримані доходи за 2012 рік, в тому числі для реалізації права на податкову знижку, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2011 N 1395 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.12.2011 за N 1532/20270, який набрав чинності з 01.01.2012, із змінами та доповненнями. З метою повного та своєчасного проведення розрахунків сум, що підлягають поверненню з бюджету внаслідок застосування платниками податку права на податкову знижку, у рядку 9 податкової декларації потрібно вказати реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку: номер рахунку, найменування установи банку, код банку, МФО банку. У рядку 11 податкової декларації вказується сума податку, на яку платник податку має право зменшити суму річного податкового зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку згідно із статтею 166 розділу IV Податкового кодексу. В разі використання платником податку права на податкову знижку разом з податковою декларацією заповнюється та подається додаток 6 (перелік сум витрат, що включаються до складу податкової знижки згідно із статтею 166 розділу IV Податкового кодексу України) до декларації.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Якщо у 2012 році Ви сплачували за своє навчання (середньо-професійне або вищу освіту) або навчання члена своєї сім’ї І-го ступеня споріднення, то Ви маєте право на податкову знижку.

Тобто Ви можете повернути з бюджету суму витрачених коштів за навчання, але не більше 15 % (ставка податку). Для отримання такої знижки необхідно до 31 грудня 2013 року включно, тобто протягом всього 2013 року, подати до ДПІ за місцем проживання річну податкову декларацію про майновий стан і доходи. Але найважливіше — наявність документів, що підтверджують суми коштів сплачених за навчання. До переліку таких документів входять квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери, договір з навчальним закладом, довідка про отримані у звітному році доходи, документи, які підтверджують ступінь споріднення (у разі компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти члена сім’ї І-го ступеня споріднення) тощо. Для прискорення проведення податковим органом розрахунку сум, що підлягають поверненню з бюджету, рекомендуємо одразу надавати до податкового органу разом із декларацією копії зазначених документів. Оригінали таких документів не надсилаються органу ДПС, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку, достатнього для проведення податкової перевірки. Важливо знати, якщо до кінця 2013 року Ви не скористатися правом на нарахування податкової знижки за наслідками 2012 року, таке право на наступні податкові роки не переноситься. Нагадуємо, що податкова знижка — це сума витрат платника податку у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) протягом звітного року, на суму яких дозволяється зменшення суми загального річного оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати, одержаного за наслідками такого року (стаття 166 Податкового кодексу).

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність зобов’язані подати податкову декларацію за результатами звітного року не пізніше 31 квітня 2013 року.

Для визначення бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб розраховується середньомісячний оподатковуваний дохід. Розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу розраховується як отриманий загальний річний оподатковуваний дохід, зменшений на суму документально підтверджених річних витрат, поділений на кількість календарних місяців, протягом яких здійснювалась діяльність. Декларація про майновий стан і доходи заповнюється на підставі даних книги обліку доходів та витрат де зазначають назву та код виду діяльності згідно КВЕД, за здійснення якого одержано дохід, суму одержаного доходу, вартість документально підтверджених витрат, пов’язаних з провадженням діяльності, суму чистого оподатковуваного доходу. В рядку 04 Розділу ІV Декларації зазначається сума загального оподатковуваного доходу отриманого протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності. В рядку 05 Розділу ІV Декларації зазначається сума документально підтверджених витрат. В рядку 06 Розділу ІV Декларації сума чистого оподатковуваного доходу, тобто різниця між ряд. 04 та ряд. 05. В рядку 07 Розділу ІV Декларації відображається сума податку, що підлягає сплаті до бюджету. Особа, які здійснює незалежну професійну діяльність зобов’язана самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій податковій декларації до 1 серпня 2013 року (стаття 179.7 ПКУ). При отриманні доходів виключно від провадження діяльності додатки до декларації не заповнюється. У разі отримання фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, інших доходів з джерел їх походження в Україні та іноземних доходів, така особа заповнює відповідні додатки до Декларації про майновий стан і доходи за правилами встановленими для платників податку – фізичних осіб. Іноземці та особи без громадянства, які стали на облік в органах державної податкової служби як самозайняті особи, є резидентами і у річній податковій декларації поряд з доходами від провадження незалежної професійної діяльності мають зазначати інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Пунктом 18 наказу Мінфіну України від 25.11.2011р. №1492 визначено, що у разі наявності операцій з вивезення товарів за межі митної території України (заповнення рядка 2.1 декларації) до декларації додаються оригінали митних декларацій (примірники декларанта).

Платники, які подають податкову звітність в електронному вигляді, оригінали митних декларацій (примірників декларанта) подають окремо, у порядку, визначеному для подання податкової звітності у паперовому вигляді. Оригінали митних декларацій не потрібно подавати, якщо митне оформлення товарів, вивезених за межі митної території України, здійснювалося з використанням електронної декларації. При митному оформленні товарів з виростанням митної декларації на паперовому носії оригінали таких митних декларацій (примірники декларанта) слід подавати разом з декларацією з ПДВ за звітний період у терміни, встановлені для подання податкової звітності.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Відповідно до п. 45.1 ст. 45 Податкового кодексу податковою адресою платника податків – фізичной особи визнається місце його проживання, за яким він береться на облік як платник податків в органі ДПС. Форму податкової декларації про майновий стан і доходи, в якій необхідно відображати отримані доходи за 2012 рік, затверджено наказом №1395.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Суттєвою відмінністю цієї кампанії є обов’язок платників податку – фізичних осіб подавати річну податкову декларацію, якщо протягом 2012 року оподатковувані доходи нараховувалися (виплачувалися, надавалися) їм у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами двома або більше податковими агентами і при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищувала сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (у 2012 році – 128760 грн. (1073х120)) та проводити перерахунок сум податку за ставками 15(17)% за новими правилами.

При цьому, необхідно враховувати, що інші оподатковувані доходи, що були нараховані (виплачені, надані) платникам податку у 2012 році, ніж зазначені вище, не приймають участь у проведені такого перерахунку.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Співробітниками ВПМ за І квартал 2013 р. до Держбюджету мобілізовано грошових коштів на загальну суму 11889,51 тис. грн.

За матеріалами, зібраними співробітниками ВПМ, в ЄРДР внесено 10 кримінальних проваджень за ознаками злочинів, передбачених ст. 212 із них 7 за ч. 3 ст. 212 КК України та ч. 3 ст. 204 КК України.

Крім того, у поточного року попереджено 1 факт спроби незаконного відшкодування ПДВ із бюджету на суму 88,2 тис. грн. Складено 16 адміністративних протоколів на загальну суму 829,97 тис. грн. Вилучено з незаконного обігу товарів на загальну суму 1052,805 тис. грн., в т. ч. ЛГВ на суму – 532,351 тис. грн., з них тютюнові вироби на суму 430,754 тис. грн. із них 250,410 тис. грн. як безхазяйне майно, паливно-мастильні матеріали на суму – 89,70 тис. грн.

Виявлено 1 підпільний цех та вилучено ТМЦ загальною вартістю 73,045 тис. грн.

Співробітниками відділу організації викриття податкових злочинів ВПМ ДПІ у Київському районі м. Харкова при проведенні заходів щодо виявлення правопорушень у сфері новітніх технологій було встановлено Інтернет — магазин, який діяв в порушення чинного законодавства. За результатами перевірки складено адміністративний протокол по факту правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст.164 КоАП України а також вилучено ТМЦ на загальну суму 18398,28 грн.

З початку 2013 року проведено заходи з питання виплати заробітної плати за рахунок «тіньових» коштів без оформлення трудових відносин з найманими працівниками та виявлено 4 факти виплати «зарплати в конвертах».

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС