?

Log in

No account? Create an account

March 17th, 2013

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Перевагами для суб’єктів господарювання є спрощення формування та подання звітності про використання РРО (автоматичне формування звітності). Зменшення витрат платників податків на друкування та зберігання контрольних стрічок (економія паперу, не потрібно складських приміщень для зберігання протягом 3 років контрольних стрічок). Зменшення кількості перевірок завдяки застосуванню дистанційного контролю.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Якщо у вас змінилися дані, які вносяться до Облікової картки (форми №1ДР) або Повідомлення (форми №1П – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), про це необхідно повідомити орган державної податкової служби. Наприклад, прізвище, ім’я, місце проживання тощо.

Відомості надаються протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання Заяви за формою №5ДР або за формою №5ДРП ( для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків).

Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та додатки до нього (форми повідомлень, облікової картки, заяв, довідок, та інш.) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 06.11.12 №1147.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

При реєстрації своєї справи платникам податків більше не потрібно звертатися до податкових органів для взяття на облік. Їм достатньо подати відповідні документи тільки державному реєстратору.

 

Після отримання всіх необхідних документів держреєстратор реєструє підприємство або підприємця. Відомості з Єдиного державного реєстру надходять до податкових органів. Органи ДПС протягом одного дня здійснюють постановку на облік цього платника податків та повідомляють про це державного реєстратора. Після цього реєстратор видає підприємству виписку, в якій підтверджується факт здійснення державної реєстрації та надаються відомості про взяття на облік в органах ДПС.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання програмної продукції.

Водночас, постачання послуг з проектування, видання, програмування, тестування, інсталяції, впровадження, обслуговування програмних та програмно-технічних засобів не відноситься до визначення програмної продукції.

Відповідно до діючої норми Податкового кодексу України, програмною продукцією є:

– результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної, навчальної  комп’ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів чи онлайн-сервісів;

– криптографічні засоби захисту інформації.

Таким чином, звільнення від оподаткування податком на додану вартість не поширюється на операції з постачання послуг у сфері інформатизації.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

При виписуванні податкової накладної платники податків заповнюють її державною мовою. Відповідно до Конституції України Державною мовою в Україні є українська мова.

Вимоги стосовно заповнення податкової накладної стосуються не лише одного певного регіону, а території України в цілому. У зв’язку з викладеним податкові накладні повинні заповнюватися державною мовою.

Водночас, у разі неможливого перекладу торгової марки або найменування товару та з метою збереження ідентифікації такого товару, в податковій накладній в графі 3 «Постачання товарів/послуг» допускається зазначати назву торгової марки та, у вигляді абревіатури, номенклатуру товару без перекладу на державну мову.

Крім того, при здійсненні постачання різних товарів потрібно враховувати їх назви та класифікацію згідно з УКТ ЗЕД.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Якщо платник податків бажає подати декларацію про майновий стан і доходи за 2012 рік поштою, то поштове відправлення йому необхідно надіслати не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного терміну подання декларації. Тобто не пізніше 20 квітня 2013 року.

Декларація подається органу державної податкової служби за місцем реєстрації платника (місцем проживання) за вибором в один із таких способів:

– у паперовому варіанті безпосередньо до органу ДПС;

– в електронній формі за допомогою засобів електронного зв’язку й із дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису згідно із законодавством;

– надіслати поштою паперовий варіант декларації з повідомленням про вручення та з описом вкладеного.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

 

При переїзді на постійне місце проживання в Україну власник автомобіля (фізична особа) повинен письмово задекларувати ввезення такого ТЗ та провести його митне оформлення. При цьому сплачується ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, акцизний податок і податок на додану вартість.

Транспортні засоби підлягають також обов’язковій сертифікації. Документом, що засвідчує відповідність ТЗ вимогам технічних регламентів та національних стандартів, є сертифікат або інший документ про підтвердження відповідності. Він вказує, якому саме рівню екологічних норм відповідає за конструкцією автомобіль («ЄВРО-2″ — «ЄВРО-6″ або іншому рівню). Позначення рівня екологічних норм вноситься до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Зазначені сертифікати подаються митним органам під час митного оформлення автомобіля та уповноваженим органам під час його державної реєстрації в Україні.

Особливості митного оформлення товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України для вільного обігу регулюються положеннями  ст. 377 Митного кодексу України.

Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС