?

Log in

No account? Create an account

February 22nd, 2013

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

З метою спрощення процедури реєстрації платників ПДВ наказом №1144 впроваджено новий електронний сервіс подання реєстраційної заяви платника ПДВ в електронному вигляді. Особи, включені до системи подання податкових документів в електронному вигляді, можуть подавати реєстраційні заяви засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог Закону №851 та Закону №852.

Відділ взаємодії із засобами

масової інформації та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

При одержанні об’єктів спадщини (рухомого, нерухомого майна, комерційної власності) спадкоємцями, які є членами сім’ї спадкодавця другого ступеня споріднення, вартість об’єктів успадкованого майна оподатковується податком з доходів за ставкою 5%.

При отриманні спадщини від спадкоємця – нерезидента застосовується ставка 15%. При отриманні будь-яких об’єктів спадщини та подарунків нерезидентами, незалежно від ступеня споріднення із спадкодавцем (дарувальником) застосовується також ставка 15%. Звертаємо увагу, що навіть при сплаті податку під час отримання Свідоцтва про право на спадщину, коли обов’язок платника податку щодо сплати податку вважається виконаним, залишається обов’язок щодо подання податкової звітності.

Відділ взаємодії із засобами

масової інформації та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку зобов’язані зберігати первинні документи, на підставі яких заповнювалися дані книги обліку доходів і витрат та складалася податкова декларація платника ЄП – ФОП.

До таких документів належить зокрема, виписка з банку, квитанція, чек або документ довільної форми про готівкову оплату товарів, робіт або послуг, якщо вони отримувалися у громадян або у фізичних осіб – підприємців. Також слід зберігати й інші первинні документи, які використовуються для складання податкової звітності за іншими податками та зборами – у разі їх сплати.

Первинні документи зберігаються не менше 1095 днів з дня подання податкової декларації платника ЄП – ФОП або іншої податкової звітності, для складання якої вони використовуються.

За не збереження первинних документів до платників єдиного податку можуть бути застосовані штрафи в розмірі 510 гривень. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, — тягнуть за собою накладання штрафу в розмірі 1020 гривень.

Термін подання Розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів – 10 днів.

З 12 лютого 2013 року вступив у дію наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2012 № 1405, яким затверджено нову форму Розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів.

Юридичні особи подають Розрахунок до органу державної податкової служби за місцем свого знаходження та за місцем реєстрації транспортного засобу в десятиденний строк після першої реєстрації в Україні такого ТЗ.

До розрахунку обов’язково додаються копії реєстраційних документів, завірені відповідним уповноваженим державним органом України, який проводив таку реєстрацію.

Відділ взаємодії із засобами

масової інформації та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Фізична особа — платник податку – може скористатися пільгою зі сплати податку на нерухоме майно. А саме – зменшити базу оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності: для квартири — на 120 м2, для житлового будинку — на 250 м2.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якому фізична особа — платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або ж за вибором платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

Якщо ж платник податків виявить бажання застосувати пільгу до іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності, йому потрібно надати до 1 липня 2013 року письмове звернення (заяву) до податкового органу за місцем реєстрації.

За наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування база оподаткування визначається окремо за кожним з таких об’єктів.

Відділ взаємодії із засобами

масової інформації та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

 

Я инвалид 3 группы как ЛПА на ЧАЭС, инвалидность бессрочная, справки о потере  трудоспособности в деле нет, есть ксерокопия справки о потере трудоспособности 50% (выдали в 1996 году, когда получал страховку), но этот документ действителен до 2001 года. Какую мне будут учитывать трудоспособность при пересчете пенсии по постановлению Кабмина №1210 от 23.11.2011?

Александр Попов, Донецк

 

Определение и установление процента потери трудоспособности гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы (участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и потерпевшие от Чернобыльской катастрофы), относится к компетенции органов медико-социальной экспертизы (МСЭК). При определении размера пенсионной выплаты по инвалидности, наступившей вследствие Чернобыльской катастрофы, или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 23.11.2011 №1210, одним из показателей, который применяется для определения размера пенсии лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, является размер возмещения фактического ущерба (процент утраты трудоспособности). В случае отсутствия сведений о проценте утраты трудоспособности, размер пенсионной выплаты будет определяться в минимальном размере, предусмотренном вышеуказанным постановлением в зависимости от статуса и от группы инвалидности.

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

 

Поддерживаю ликвидаторов, здоровье положивших на реакторе. Вместе с тем, надо отделить от них так называемых «пострадавших» и проверить их справки на достоверность. Массу липовых справок в Гомельской и Могилевской областях выдавали за бутылку родственникам, а те пересылали их в Украину. Проверить просто: следует сверить даты в справке с датами постоянной прописки в Украине. Есть архивы жэков и паспортных столов, так что провести переосвидетельствование «пострадавших» труда не составит. Вот вам и деньги для настоящих ликвидаторов. Не устоит ПФ сейчас – дальше будет еще хуже.

Петр Иванов, Мариуполь

 

Назначение и выплата пенсий гражданам Украины проводится органами Пенсионного фонда Украины на основании предоставленных документов, которые предусмотрены нормативно-правовыми актами, принятыми в соответствии с законами о пенсионном обеспечении. Определение и установление статуса гражданам, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы (участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, потерпевшие от Чернобыльской катастрофы), не относится к компетенции органов Пенсионного фонда Украины.

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

 

Я – чернобылец 3 категории, прожила в зоне добровольного отселения 3,5 года. Сейчас мне 51 год. Имею ли я право на досрочный выход на пенсию по новому законодательству, и в каком возрасте?

Ирина Щербакова, Полтава

 

Условия назначения пенсий по возрасту лицам, которые работали или проживали на территориях радиоактивного загрязнения, определены статьей 55 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы». В соответствии с пунктом 2 статьи 55 вышеуказанного Закона, лицам, которые постоянно проживали или постоянно проживают, либо постоянно работали или постоянно работают в зоне гарантированного добровольного отселения, при условии, что они по состоянию на 1 января 1993 года прожили или отработали в этой зоне не менее 3 лет, пенсия назначается со снижением пенсионного возраста, установленного статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», на 1 год за 2 года проживания или работы в указанной зоне. При этом для людей, которые постоянно проживали в указанной зоне с момента аварии по 31 июля 1986 года, независимо от времени проживания или работы в этот период, предусмотрено дополнительное снижение возраста на 3 года.

Статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» предусмотрено, что на назначение пенсии по возрасту имеют право лица после достижения возраста 60 лет (при этом для женщин устанавливается переходный период – 5 лет) и при наличии страхового стажа не меньше 15 лет. Но определить право на досрочный выход на пенсию в Вашем случае не предоставляется возможным из-за отсутствия полной информации о периоде проживания в зоне гарантированного добровольного отселения, а именно: по состоянию на 1 января 1993 года прожили ли (отработали) в этой зоне не менее 3 лет; проживали ли в указанной зоне с момента аварии по 31 июля 1986 года.