?

Log in

No account? Create an account

February 2nd, 2013

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Згідно із ст.265 Податкового кодексу України базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості.

База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири – 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку – на 250 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа – платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

У разі наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об’єктів.

 

 Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС


Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Відповідно до п.179.3 ст3179 Податкового кодексу платники податку – резиденти, які виїджають за кордон на постійне місце проживання, зобов’язані подати до органу ДПС за місцем свого проживання податкову декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.

Орган ДПС протягом 30 календарних днів після надходження податкової декларації зобов’заний перевірити визначене податкове зобов’зання, сплату належної суми податку і видати довідку про відсутність податкових зобов’зань з цього податку, що надається до органів митного кордону і є підставою для проведення митних процедур.

 

 Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС


Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку у звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподаткованого доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Податкового кодексу.

Податкова знижка може застосовуватись виключно до доходу, отриманого платником податку протягом звітного 2012 податкового року у вигляді заробітної плати, зменшеної на суму єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, – обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника та податкової соціальної пільги за її наявності. Крім того, податкова знижка нараховується лише в межах розміру заробітної плати, одержаної протягом 2012 р. Уразі якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористався правом на наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

 

 Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС


Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

П. 175.1 ст. 175 Податкового кодексу передбачено, що платник податку має право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або іноземній валюті, фактично сплачену протягом звітного податкового року.

Таке право виникає в разі, якщо за рахунок іпотечного житлового кредиту будується чи купуєтться житловий будинок (квартира, кімната), визначений платником податку як основне місце його проживання, зокрема, згідно з позначкою в паспорті про реєстрацію за мвсцезнаходженням такого житла.

 

 Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС


Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

За новостворені (нововведені) об’єкти житлової нерухомості фізична особа буде сплачувати податок, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Якщо право власності протягом календарного року переходить від одного власника до іншого, то попередній власник сплачує податок на нерухоме майно за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування. Новий же власник сплачує податок починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

При цьому орган ДПС буде надсилати фізичним особам податкові  повідомлення-рішення про розмір нарахованого податку. Такі повідомлення будуть формуватися після отримання інформації про виникнення чи про перехід права власності на такий об’єкт у фізособи від органу держреєстрації прав на нерухоме майно.  Також платники можуть самостійно звернутися до органів ДПС для звірки даних щодо площі житлової нерухомості, податкових пільг, ставок та нарахованої суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Відповідно до ст. 265 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями, сплатити податок фізособа має протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення за місцем розташування об’єкта оподаткування.

 

 Відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю

ДПІ у Київському районі м. Харкова

Харківської області ДПС


Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

В Украине утвердили порядок регистрации малышей, которые появились на свет не в роддоме. Теперь, чтобы «узаконить» новорожденного, нужно обращаться к специальной медкомиссии, которая должна подтвердить факт рождения.

Новый приказ, принятый Кабмином, значительно усложняет процедуру оформления ребенка, родители которого предпочли «домашние» роды «официальным». Чтобы зарегистрировать такого малыша, факт рождения должна подтвердить медицинская консультационная комиссия. Обратиться к ней с письменным заявлением должна или сама роженица, или кто-то из ее родственников, или отец ребенка. Заявителями также могут быть и представители службы по делам несовершеннолетних.

Заявление нужно написать не позже, чем через неделю после родов. Кроме того, комиссии нужно подать целый пакет документов: паспорт или другой документ, удостоверяющий личность матери, обменную карту роддома или выписку из медицинской карты, результаты анализов, ультразвукового исследования, проведенных во время беременности, копию карты вызова «скорой». Чтобы принять решение о регистрации ребенка, комиссии также понадобится справка о генетическом родстве между женщиной и ребенком, медицинская справка врачебно-консультативной комиссии об осмотре ребенка и справка об осмотре женщины — чтобы подтвердить факт недавних родов.

Решение о том, возможна ли регистрация новорожденного, комиссия принимает после изучения документов – не позднее десяти календарных дней с момента их получения. После того как получено заключение консультационной комиссии, родители должны обратиться в больницу, где женщина наблюдалась до родов. Там нужно получить медицинскую справку, с которой уже можно обращаться в ЗАГС, чтобы оформить свидетельство о рождении ребенка.

– Сегодня рожать дома стало модно, люди считают, что это лучше, чем в больнице – мол, рожали же как-то наши бабушки… Но за жизнь и ребенка, и мамы в таком случае никто не отвечает. Даже если при «домашних» родах присутствует профессиональный акушер, чаще всего это делается «неофициально» – никто не станет брать на себя ответственность в случае, если что-то пойдет не так. Ведь квалифицированную помощь вне роддома оказать будет невозможно. И потом из-за родительского «хотим рожать дома» появляются на свет дети-инвалиды. Если усложнить процедуру регистрации таких малышей, возможно, любителей домашних родов станет меньше, – считает врач-акушер Инна Олейник.


Что меняет статус?

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

 

Я получаю пенсию за выслугу лет как бывший военнослужащий. В мае меня признали инвалидом и установили статус инвалида войны. Как это отразится на моем пенсионном обеспечении?

Синани П.П., АР Крым

 

Уважаемый Петр Петрович, действующим законодательством Украины предусмотрены отдельные нормы для инвалидов Великой Отечественной войны. При исчислении пенсий по инвалидности согласно ст. 21 Закона «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» их размер определяется в процентах от денежного обеспечения военнослужащего в зависимости от группы инвалидности: инвалидам войны 1 группы – 100%, 2 группы – 80%, 3 группы – 60% соответствующих сумм денежного обеспечения. Таким образом, если размер ранее назначенной пенсии за выслугу лет составляет 65% от денежного обеспечения, а пенсионеру установлен статус инвалида войны 2 группы, то ему целесообразно перейти с пенсии за выслугу лет на пенсию по инвалидности.

Нормами этого же Закона предусмотрены и надбавки к пенсии людям, которым установлен статус в соответствии с Законом «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Инвалидам войны в зависимости от группы инвалидности устанавливают повышение к пенсиям в размере: 1 группы – 50%, 2 группы – 40%, 3 группы – 30% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Кроме того, Законом «Об улучшении материального положения участников боевых действий и инвалидов» предусмотрено установление к пенсиям инвалидов войны целевой денежной помощи. Ее размер составляет: инвалидам войны 1 группы – 70 грн, инвалидам войны 2 и 3 групп – 50 грн в месяц.

При этом следует также учитывать нормы постановления Кабмина от 28.07.2010 года №656. Согласно этим нормам инвалидам войны, у которых ежемесячный размер пенсионных выплат (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексаций и других доплат к пенсиям, установленным законодательством, кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) не достигает у инвалидов войны 1 группы – 240% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, 2 группы – 215%, 3 группы – 190%, выплачивают ежемесячную государственную адресную помощь к пенсии в сумме, которой не хватает до указанных размеров. В случае изменения прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, осуществляется перерасчет указанной помощи, исходя из размера установленного прожиточного минимума.

Запись опубликована В гостях у главного редактора. You can comment here or there.

 

Я работаю машинистом насосных установок, на пенсию по профессии мне положено уходить в 55 лет. У меня трое совершеннолетних детей. Предоставлено ли мне право уйти на пенсию в 50 лет, так как моя семья является многодетной?

Черкасова Л.В., Харьковская обл.

 

Данный вопрос регулируется Законом Украины «О пенсионном обеспечении», ст. 17 которого определяет порядок предоставления пенсий по возрасту многодетным матерям и матерям инвалидов с детства. Так, женщины, которые родили пять и более детей и воспитали их до восьмилетнего возраста, а также матери инвалидов с детства, воспитавшие детей до восьмилетнего возраста, имеют право на пенсию по возрасту после достижения 50 лет и при стаже не менее 15 лет с зачислением к стажу времени ухода за детьми. На основании вышеизложенного Вы имеете право уйти на пенсию по возрасту в 55 лет.